سلام گوگول مگلوی های گلم

پرنده کوچولو دست ما را گذاشت تو هنا

خوب من هم توی اين بازی شرکت می کنم

پنج خصوصيات نازنکن اينهاااا هست۰

۱. بچه ننه:واقعا بچه ننه من بدون مادرم يعنی يک ميت

۲. عاشق پيشه: همه دنيا را شبيه به کتابی تصور می کنم که با خوندنش می توانم درس عاشقی را پاس کنم...يعنی دنيا برام پر از نشونه هست که می توانم هدايت شوم...اين طرز نگاه من به دنياست

۳.باهوش:اين استعداد مادر زادی هست ... !
۴.زود رنج:هر کی هرچی می خواهد بگه ولی از من بد نگه که رنجيده می شوم البته خيلی زود در حد ۲ دقيقه بعد می توانم ببخشم

۵.قابل اعتماد:يک رازدار واقعی ... اگه بهم بگويند فلان حرف را به کسی نگو ...با خودم به گور می برمش ... اين را همه اطرافيان قبول دارند....خوب بريد سوال کنيد

اما پنج نفر که اين شانس را پيدا کردند تا اين بازی را امتحان كنند

۱.حديث               http://www.hadisehhh.persianblog.ir

۲.مهران               http://www.kargardan1.persianblog.ir

3.پرنيان ماه            http://www.elham_am6060.persianblog.ir

۳.فرنوش                 http://www.21espand.mihanblog.com

۴.يه تنها يه تنها      http://www.goftegobakhoda22.persianblog.ir

۵.ناتانائيل              http://www.natanaeel001.persianblog.ir

شما اين بازی را لطف كنيد انجام دهيد وبعد از اينكه پنج خصوصيت خودتون را نوشتيد  ۵ نفر را انتخاب كرده تا اين بازی انجام شود نمی دانم اين بازی را كی اختراع كرد ولی خوب به نظر می رسد می توانيم بهتر همديگر را بشناسيم