حالا روی + وسط شکل بیشتر تمرکز کنید بعد از یه مدت کوتاهی همه ی نقاط صورتی محو خواهند شد و شما فقط یه نقطه ی سبز در حال چرخیدن را خواهید دید...