امروز می خواهم ثابت کنم که جوونی به دل هست نه به سن و سال!!!

www.naznakon2007.persianblog.ir

اینم یه مدرک دیگه..!

www.naznakon2007.persianblog.ir