این روزها که دیگه نمی دونم میدونی یا نه...

این روزها سیگارم مزه نداره

افتاب تو زمستونم میسوزونه

بارون لذتش رو داره اما دردسره

چشمام اشک داره اما ...

kalbim1.jpg (512×742)

قول دادی بیای

پس چرا آخه...تا کی آخه...تا کجا آخ...!