سلام

پدر عشق بسوزه...اینم یه عشق باز با پول

هر کسی یه راهی برای ابراز علاقه بلده...من چی کار کنم که بلد نیستمهیچ راهی..!

پدر عشق بسوزه...

خدایا تو کمکم کن