اگه بيکاری و حوصله ام داری اين را بخون وگرنه بی خيال داداش من برو اين همه مطلب کوتاه و زيبا گذاشتم وقتت را هدر نده

یه نقطه آبی روی لیوان چیه ؟ ( یه مورچه با شلوار جین )

یه نقطه قرمز روی لیوان چیه ؟ ( یه مورچه ماده با ماتیک )

یه نقطه سبز روی لیوان چیه ؟ ( پلیس که داره مورچه هارو می گیره )

چه جوری یه فیل رو با ۳ حرکت تو یخچال جا میدن ؟ ( در رو باز می کنن . فیل رو میذارن تو . در رو می بندن )

چه جوری یه زرافه رو با ۴ حرکت جا میدن ؟ (  در رو باز می کنن فیل رو در میارن . زرافه رو میذارن در رو می بندن )

اگه یه فیل بره بالای درخت چی میشه ؟ ( یه فیل از فیل های روی زمین کم میشه )

اگه یه فیل دیگه بره بالای درخت چی میشه ؟ ( یه فیل به فیل های روی درخت اضافه میشه )

اگه یه فیل دیگه بره بالا چی میشه ؟ ( شاخه میشکنه )

چه جوری یه فیل رو با ۱ حرکت سرخ می کنی ؟ ( شلوارش رو می کشی پایین )

چه جوری یه فیل رو با ۲ حرکت کبود می کنی ؟ ( شلوار رو میدی پایین خرطومش رو گره می زنی )

مورچه و فیل میرن استخر فیل مایو نداره چی کار می کنه ؟ ( از مورچه قرض می گیره )

اون چه حیوونیه که زیر زمین زندگی می کنه و سنگ می خوره ؟ ( حیوون سنگخوار زیر زمینی )

اون چه حیوونیه که صداش قارقارترتر ه ؟ ( کلاغی که مسلسل دستشه )

ملت ساختمون میسازن یه آجر زیاد میارن چیکار می کنن ؟ ( از ساختمون پرت می کنن پایین )

حالا سلطان جنگل مهمونی میگیره کدوم حیوونا نمی یان ؟ ( زرافه که تو یخچاله و مورچه که مایو نداشته بره تا خونه )

هنگام شب یه نور باریک سفید میاد و یه صدا این چیه ؟ ( کلاغس که داره تمرین تیر اندازی می کنه )

اگه زمین رو از وسط سوراخ کنیم که سنگ بندازیم چی می شه ؟ ( اون موجوده سنگه رو می خوره )

پیرزنه داشته با شوهرش راه میرفته شوهرش میمیره چرا ؟ ( چون اون سنگه خورده تو سرش )

به مارمولکی که بره مشهد چی میگن ؟ ( مشمولک )

به مارمولکی که بره مکه چی میگن ؟ ( حاج مولک )

اگه زاپاتا و یکی تو اتاق باشن و یه تخت کی می خوابه ؟ ( زاپاتا دوئل رو می بره )

اگه زاپاتا و دو نفر باشن چی ؟ ( حکم بازی می کنن )

اگه زاپانا و سه نفر باشن چی ؟ ( پوکر بازی می کنن )

اگه زاپاتا و ۲۰ نفر باشن چی ؟ ( اون کلاغه رفیق زاپاتاست و همه رو می کشه )