بی تو تنهام، بی تو هیچم٬بی  تو  من مثل یه  پیچم٬توی  راه  پیچ جوونی٬دارم من پیچ پیچی میشم٬انقده گیج   گیجی خوردم٬بارت  رو  کج  کجی  بردم٬وقتی که زمین می خوردم٬تازه   فهمیدم   که   مردم٬اونجا    دیدم  تو    بزرگی٬ ولی من ذره هیچم٬عارف از اینجاها  رفتم٬بی کلاه  وچمدونم

12/11/83