خانم ها مثل رادیو هستند:
هر چی می خواهند می گویند ولی هر چه بگویی نمی شنوند.

خانم ها مثل شبکه اینترنت هستند:
از هر موضوعی یک فایل اطلاعاتی دارند.

خانم ها مثل چسب دوقلو هستند:
اگر دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد، دیگر باید سیم را برید.

خانم ها مثل موتور گازی هستند:
پر سر و صدا، کم سرعت، کم طاقت

خانم ها مثل رعد و برق هستند:
اول برق چشمهاشون می رسه، بعد رعد صداشون.

خانم ها مثل لیمو شیرین هستند:
اول شیرین و بعد تلخ می شوند.

خانم ها مثل موبایل هستند:
هر وقت کاری مهم پیش می آید در دسترس نیستند.

خانم ها مثل گچ هستند:
اگر چند دقیقه مدارا کنید آنچنان سخت می شوند که هیچ شکلی نمی گیرند.

خانم ها مثل کنتو ر برق هستند:
هر چند سال یکبار سن آنها صفر می شود.

خانم مثل فلزیاب هستند:
هرگاه از نزدیکی طلافروشی رد می شوند عکس العمل نشان می دهند.