ژیان : غم تنهایی !
 
خاور : خواب دیدم تریلی شدم 20 تن بار میبرم !
 
پیکان درب و داغون : هیشکی منو دوست نداره !
 
وانت : دو دو تا 16 تا کی به کیه !
 
سه چرخه باری: یک خوشگل و هزار مشکل !
 
مینی بوس : راه بده برم قسط بده کارم !
وانت مزدا 1000 -- نیسان کوچولو