سلام

 رقص بارون برف شیراز را به یک کاباره تمام عیار تبدیل کرده

امروز شیرازی ها غافل گیر شدند

چند سالی میشه که برف نباریده بود...بیچاره دخترهای شیرازی چقدر از دست این پسرهای برف ندیده ...ندید و بدید...گلوله برف دریافت کردند

من امروز برقکاری یک شرکت را انجام دادم ... البته من انقدر شغل های متفاوتی دارم که خودم هم نفهمیدم چی کاره هستم...توی زندگیم همه نوع شغل را یک بار امتحان کردم ... راستش اینجا بهم میگن آچار فرانسه ... چند سال پیش دیپلم برقم را گرفتم ... بعد رفتم دانشگاه ... فقط میرفتم اونجا توی حیاط می نشستم و بر می گشتم خونه!

تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم به پندی که به همه می دهم خودم عمل کنم

چی...چه پندی..مگه نگفتم ....خوب حالا می گم

تو یک بار بیشتر زندگی نمی کنی پس اونجوری زندگی کن که دوست داری

منم از رشته برق بدم میومد و عاشق کامپیوتر بودم

پس تصمیم گرفتم دانشگاه را ترک کردم رفتم سربازی

آه سربازی ...سربازی...سربازی

بقیه اش را بعدا تعریف می کنم

*دیدی حدیث بازم آپ کردم*