سلام

یه کوچولو می گم می روم

دیروز توی اون برف و بارون یه خورده نون از توی سفره برداشتم ریختم توی حیاط

گنجشک ها سر این نون ها با هم دعواشون شد

می خواهم بگم بیاید حالا که خلیفه خدا هستیم یه خرده فکر بقیه هم باشیم

به موجودات زنده رحم کنید تا خدای جهان آفرین به شما رحم کنه