دوستان کچلم کردند انقدر گفتند عکست را بزار توی وبلاگ که ما بريزيمش روی هارد يا اينکه دنبال خودمون روی مبايل اينطرف اون طرف بريم و کلاس بذاريم بگيم اين رفيقمون هست البته منم بدترين عکسم را می گذارم تا همشون بسوزن

راستی...

امسال می ترکونمت نازنکن

نازنکن به سن بلوغ رسید

ناز نکن به سال ۲۰۰۷ رسید

ناز نکن سالت پاینده

نازنکن من بهت تبریک میگم

****

اینم یکی از دوستان عقده ایم نوشته

وضعیت ظاهری: شخص لات به کسی گفته میشود که با ساختن یک ID یا یک Profile با اسمهای ساختگی، خفن یا گول زننده به لات‌بازی می پردازد.

فعالیتها:

1- در Chat Room‌ها با فونت شماره 32 اقدام به لات‌بازی می‌کند.

2- با استفاده از زنجیر و چاقو (در اینجا منظور انواع Booter‌ها میباشد) اقدام به لات‌بازی میکند.

راه حل: استفاده از قابلیت Ignore یا Block در Messenger‌ها.

لات بازی در وبلاگ:

الف: ساخت وبلاگ: (لاتِ بیکار!) وبلاگی که معمولا با اسامی مستعار ولی پر از مصداق ساخته شده و اقدام به نوشتن مطالب برای کوبیدن شخص خاصی میکند.

فعالیتها: نوشتن در وبلاگ

ب: لات بازی در سیستم نظرخواهی: (لاتِ بزدل!)

وضعیت ظاهری: دو حالت دارد. یا بدون اسم و مشخصات می باشد یا اینکه با اسامی افراد دیگر اقدام به نوشتن نظرات میکند.

راه حل: ندارد!

لات بازی در وب سایت:

الف: ساختن وب سایت: (لاتِ بیکار ولی اینکاره!) با ساختن یک سایت با موضوع و هدفی خاص اقدام به لات بازی میکند.

ب: هکر (لاتِ خیلی اینکاره!): این پیشرفته‌ترین لات‌بازی در نوع اینترنتی می‌باشد که شخص لات با تکیه بر علم و استعداد خود اقدام به لات‌بازی کرده و بعضی موارد قدرت این لاتهای خیلی زیاد است و از آنها به "گنده لات" نام برده میشود!

نتیجه گیری اخلاقی: بعضی وقتها لات‌بازی لازمه.

نتیجه گیری تاریخی: لات هم لاتهای قدیم.

نتیجه گیری اجتماعی: لات‌بازی کار هر کسی نیست.

نتیجه گیری اقتصادی: لات‌بازی پشت کامپیوتر خرج داره (اکانت اینترنت میخواد!)