مدرسه درون

   همانگونه که مدارس و دانشگاه های زیادی در سراسر جهان فیزیکی وجود دارد، به همین نحو، دانشگاه ها و مدرسه های بسیاری در جهان های درونی وجود دارد. هر کدام از فرقه ها و ادیان، معبد و مدرسه مخصوص به خود را در جهان آسترال دارند. این مدارس، اعم از اینکه سیاه یا سفید باشند، هر کدام در سطح مخصوص به خود قرار دارند و تعلیمات و آموزش های مطابق با سطح و رتبه خود را به پیروان خود می دهند. 
   هر مدرسه یا دانشگاهی، بسته به اینکه در چه سطحی قرار دارد، آموزش مربوط به آن سطح را تعلیم می دهد. اساتید و معلمان مخصوص به خود را دارد و پیروان خود را اعم از اینکه سیاه یا سفید باشند، هدایت و راهنمایی می کند. هر دین یا آئین یا فرقه ای، در سطح به خصوص و ارتعاش منحصر به فردی قرار دارد و دنباله روهای آنان نیز بعد از یادگیری تعالیم مربوط به هر مدرسه، هم ارتعاش با آن مدرسه یا دانشگاه می شوند. 
   همانگونه که در جهان فیزیکی، مدارس پیش دبستانی و دبستانی و راهنمایی و متوسطه و لیسانس و فوق لیسانس و دکتری را داریم، به همان نحو مدارس درونی نیز طبقه بندی می شوند. برخی از مدارس شهریه ای برای ثبت نام دارند با توجه به ارتعاشی که در آن قرار گرفته اند. برخی از مدارس لزوما در سطح ذهنی هستند و تعالیم مربوط به آنان در رده ذهنی است. برخی دیگر کاملا در سطح شریعت قرار دارند و تعالیم مربوط به آنها در رده شریعت است. شهریه هر مدرسه با توجه به سطح و رتبه و ارتعاشی که قرار دارد متفاوت است. برخی از مدارس بسیار عمومی هستند و اعضای بسیار زیادی دارند همانند ادیان بزرگ. برخی از مدارس در سطوح بسیار پیشرفته ای قرار دارند و هزینه ثبت نام آنها نیز بسیار گران است.(شهریه هر مدرسه، از دارمای فرد تهیه می شود. به همین خاطر مدارس پیشرفته درونی، احتیاج به دارمای بیشتری برای ثبت نام دارند و هر فردی نمی تواند در آنجا ثبت نام کند.)
   ...
اگر می خواهید بدانید که همین الان در چه سطح و در کدام مدرسه هستید، نگاهی به کارهایی که در جهان فیزیکی می کنید بیندازید. اعمال، رفتار، افکار، احساسات و عواطف شما و همچنین خرد درونی تان، نشان دهنده سطح و رتبه و مدرسه درونی شماست. همه مدارس درونی در پلکانی هرم گونه قرار دارند که پله های ابتدایی این هرم، بسیار بزرگ است و افراد بیشتری در آن حضور دارند و پله های انتهایی بسیار باریک است و بالطبع روندگان بسیار اندکی در آن حضور دارند.
/ 0 نظر / 115 بازدید