جای چشمات روی قلبم حک شده !

تا دلم نگیره دستم به نوشتن نمیره

نمیدونم از این همه تردید به کجا برسم

اگه عشق رو تو یه نگاه قبول کنیم تازه میفهمیم چقدر ساده و گذراست اما یادش با ما میمونه

انقدر مغروری که فکر می کنی این زمین که روشی سفت هست

اما افسوس از 30 سالی که انقدر زود گذشت

درد و درمان ما حضرت خودش هست

پس بخون به یاد خودش

دنیا همون یک لحظه بود وقتی که چشمانت مرا در عمق چشمانم ربود...!

/ 0 نظر / 31 بازدید