تنها کلمه اي که خداوند بر جبين هر مردي نوشته اميد است هوگو
--
عدالت از عسل شيرين تر واز روغن نرمتر واز اشک خوشبوتر است امام صادق
--
هيچ ثروتي نيرومندتر از عقل نيست حضرت محمد

***

موسيقي از فکر تراوش ميکند وبرقلب مي نشيند بتهوون
--
هر کسي خود را شناخت خداي خود را شناخته است پيامبر اکرم
--

/ 0 نظر / 10 بازدید