دوست داشتن زیباست

خیلی بد شده که شاعر باشی وارد نباشی!

من شاعرم وارد نیستم

خیلی بده که شاعر باشی وارد نباشی بخیلم باشی

من شاعرم وارد نیستم بخیلم هستم

شعرام رو قایم می کنم 

بعضی وقت ها یه کوچولوش رو برا دوستام می خونم 

ولی نمی خواهم کسی از عشق من با تو حرفی بزنه

هر وقت فکر می کنم بهت نزدیکم دور میشی 

نمی تونم درکت کنم

آخه چرا انقدر دوست دارم

/ 1 نظر / 20 بازدید