ارتباط با ارواح در مهمانی!

‍ ‍ ??در تسخیر اشباح؛ صفحات ویجا و باز شدن دروازه‌های عالم کابوس!
هزاران نفر از مردم برای ایجاد ارتباط با ارواح از صفحات اوئیجا استفاده کرده اند . این روش شباهت زیادی به نگرش خود به خود دارد و به گفته متخصصان  نباید از آن به عنوان بازیچه ای برای میهمانی ها استفاده کرد زیرا به ادعای آنان این نوع از ارتباط با عالم ارواح به غایت خطرناک است.
یک صفحه ویجا ، تنها متشکل از یک قطعه چوب متراکم است که همه جا می توان آن را یافت.
صفحه ویجا به خودی خود خطرنا ک نیست ولی نوع ارتباط حاصل از آن خطرناک است . اعداد و حروف و معمولا واژگان « بله » و « نه » به صورت دایره ای بر روی صفحه چیده شده اند . در مرکز دایره شی ای به نام پلانشت وجود دارد که می توان به جای آن از یک لیوان وارونه هم استفاده کرد . هر یک از حضار در جلسه یک انگشت خود را بر روی پلانشت قرار می دهد و وقتی از روح سؤالی پرسیده شد ، روح با حرکت دادن پلانشت در پیرامون صفحه پاسخ می دهد.
حضار به خاطر تماس با پلانشت می توانند خودشان به آسانی آن را جا به جا کنند و بر حاصل کار آن تأثیر  بگذارند .
دیل کاکزمارک می گوید ارواحی هستند که بر سطح اختری نازلی سکونت دارند . این گونه ارواح اغلب بسیار آشفته اند و ممکن  است بر اثر مرگی دلخراش یا ناگهانی نظیر قتل ، خودکشی و امثال آن از پای در آمده باشند . بنابراین شرایط شدید ، منفی و بالقوه خطرناک فراوانی در برابر کسانی که از این صفحات استفاده می کنند ، قرار می گیرد .در این مورد از کاربرد صفحه ویجا که ضمن آن دو زوج آمریکایی برای تفریح به این کار پرداختند.
آنان دچار نتیجه ای غیر منتظره شدند . در واقع صاحبان قبلی ملک ، این صفحه را جا گذاشته بودند . پیش از آن آشفتگی های بی دلیل روی داده بود . ولی این موارد پس از بازی زوج ها با صفحات اوئیجا شدت پیدا کرد.
در نهایت این فعالیت ها چنان حیرت انگیز و پر آشوب شدند که ساکنان خانه بیشتر مایلمیک خود را رها کرده و به منزل اقوام پناه بردند . پژوهش هایی  که توسط یک سازمان تحقیقات روحی انجام گرفت ، نشان داد که بی تردید در آن خانه فعالیت های فراروانی روی می داده است . 
منبع: کتاب جهان شگفت انگیز ارواح و پدیده های بی توضیح، نوشته کارن هارل – براندا رالف لویس
/ 0 نظر / 172 بازدید