سلام من برگشتم اينم عيدی من به شما

**********************************

از دريا پرسيدن عشق چيست، گفت:خشكيدن........از گل پرسيدن عشق چيست، گفت:پرپر شدن........ از زمين پرسيدن عشق چيست، گفت: لرزيدن............. از آسمون پرسدين عشق چيست، گفت: باريدن..........از انسان پرسيدن عشق چيست،ناگهان ندايي از درونش گفت:جدايي
اگر آدمي زندگي را دوست داشت در اغاز تولد نمي گريست
لحظات را طي كرديم تا به خوشبختي رسيديم،اما وقتي رسيديم فهميديم خوشبختي همان لحظات بود
هر چيز دنيا شنيدنش بزرگتر از رسيدن به آن است و هر چيز از آخرت ديدن و رسيدن به آن بزرگتر از شنديدن آن است
جلسه محاكمه عشق بود و قاضي عقل،و عشق محكوم بود به تبعيد به دورتريندنقطه مغز يعني فراموشي،قلب تقاضاي عفو عشق را داشت ولي همه اعضا با او مخالف بودند قلب شروع كرد به طرفداري از عشق ،آهاي چشم مگر تو نبودي كه هر روز آرزوي  ديدن رويش را داشتي،اي گوش مگر تو نبودي كه در آرزوي شنيدن صدايش بودي وشما پاها كه هميشه رفتن به سويش بوديد حالا چرا اينچنين با او مخالفيد؟
همه اعضا روي برگرداندند و به نشانه اعتراض جلسه را ترك كردند،تنها عقل و قلب در جلسه ماندند عقل گفت:ديدي قلب همه از عشق بي زارند،ولي متحيرم با وجودي كه عشق بيشتر از همه تورا آزرده چرا هنوز از او حمايت ميكني!؟قلب ناليد و گفت:من با وجود عشق ديگر نخواهم بود و تنها تكه گوشتي هستم كه هر ثانيه كار ثانيه قبل را تكرار ميكند و فقط با عشق ميتوانم يك قلبي واقعي باشم

/ 1 نظر / 9 بازدید
صادق

سلام دوست ناديده و عزيز! من يک مورخ هستم که طبيعت گردي پيشه کرده ام و البته گاهي هم وبگردي! خانه کوچک شما را ديدم. به همه آنهايي که مثل شما سعي مي کنند احساس خود را در وبلاگ خود با ديگران قسمت کنند پيشنهاد مي کنم که کمي گرد وطن خويش بگردند و در کوه و دشت و دريا و کوير جنگل و ... سير آفاق کنند و آنگاه آرامشي که در بستر طبيعت بدست مي آورند را به غنيمت شمرده و با آن ره توشه ارزشمند دوباره نوشتن را آغاز کنند و خود به قضاوت بنشينند و ديروزشان را با امروزشان بسنجند و آنگاه ... به هر حال آرزوي موفقيت مي کنم و اميدوارم که ميزبان شما در خانه مجازي و کوچک خود باشم: http://natureiran.persianblog.ir/