حر

به بزرگی حر

به ادب حر

به عشق حر

اگر بارها گناه کنم باز بر می گردم به یاد حر بن ریاحی

 

/ 4 نظر / 23 بازدید
دختر ردیا

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم عنوان وبلاگتون منو یاد این شعر انداخت بسیار زیبا با تشکر از حضور سبزتون دختر دریا

دختر دریا

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم عنوان وبلاگتون منو یاد این شعر انداخت بسیار زیبا با تشکر از حضور سبزتون دختر دریا