پاک نهاد

گوشیش تو دستش بود و تند تند می نوشت

یک لحظه جلوی چشماش پر اشک شد و یه قطره  روی صحفه گوشیش ریخت

نوشته را ارسال نکرد

سریع چادرش را پوشید و از خونه بیرون زد

جلوی حرم امام زاده روی زمین نشست و همینکه راز ونیازش با خدا تموم شد با حالت قشنگی دستش را بالا آورد تا دعا کنه

صدای گریه مادری که برای شفای بچه اش دعا می کرد توجه اش را جلب کرد

وقتی دستاش را رو به خدا دید روش نشد برای خودش دعا کنه

پس گفت ای که اسمت دواست و ذکرت شفا دریاب همه مریض ها را و حال این مریض هم بهبود ببخش که تو شنوا و مهربانی

از امام زاده که بیرون اومد دختری که دستهاش معلول بود و قران می فروخت جلو اومد

ازش یه قران خرید

سوار اتوبوس که شد صحنه جالبی دید

چند تا دختر پسر وسط اتوبوس داشتن برای هم love  می ترکوندن

با خودش گفت ما که همه چیمون طبق عرف و شرع بود بببین به چه روزی افتادیم وای به حال این ها

خاطرات سه سال اخیر لحظه لحظه جلوی چشماش عبور می کردند

لحظه خواستگاری

لحظه عقد

و  لحظات بیکاری محسن (عشقش)

و چقدر اون دوتا اولی زود گذشت و این آخری چقدر طول کشید!

بازم بغض توی گلوش پیچید

با خودش گفت اون از روز اولم هیچی نداشت ولی مرد بود

من برعکس حرف همه انتخابش کردم

اون شاید اونجوری خوشکل و خوش هیکل و پولدار نباشه

اما دلش دریاست

ایمانش قویه و مطمئنم حرف هایی که از نا امیدی و جدایی زد از روی احساسات بود و زودگذره

خیلی دلش می خواست به خونه که رسید بخوابه

از اتوبوس که پیدا شد صدای اذان همه جا را پر کرده بود

صدای اذان توی روحش می پیچید و او را سر کیف می آورد

وقتی به خونه رسید سریع تجدید وضو کرد و سر سجاده قامت بست

4 رکعت ظهرش که تموم شد دستاش را برد بالا که دعا کنه

وقتی دستاش را دید یاد اون دختر معلول افتاد و بی اختیار گفت خدایا شکرت

گوشیش زنگ خورد

محسن بود

گوشی را برداشت و گفت بله

محسن با صدایی بلند فریاد زد

سلام

باورت نمیشه همه چی حل شد ! اون اداره بود که یک ماه پیش اسم نوشته بودم امروز صبح بهم زنگ زد و ...

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

جانها  فدای  مردم  نیکو  نهاد  باد

 

 

/ 41 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرشته

کجاییییییییییییییییییییییییییی کجاییییییییییییییییییییییییییی کجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی

فرشته

کجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی کجایییییییییییییییییییییییییییکجاییییییییییییییییییییییییییی

فرشته

کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه] کجاییییییییییییییییییییییییییی [ناراحت][گریه]

فرشته

سلام دوست خوبم عزاداریت قبول باشه می خواستم بگم تا حالا جوجه تیغی دیدی [قلب] خیلی نازه [قلب] برای دیدنش بیا به وبلاگم

مهشاد

مگه من بت نگفتم آدرس وبلاگ پسر عمتو بده!هان؟[عصبانی]

مهشاد

بیام بزنمت؟؟؟؟؟؟؟؟[قهر][عصبانی]

فرشته

سلام علی آقا چطوری بی وفا الان دیگه خودت از بی وفایی جوجه تیغی شدی [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

فرشته

خوب بهش آدرس بده که کتک نخوری [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

issa yazdan karimi

سلام، وبلاگ خوبی دارید.واقعا وبلاگ تکی داری! دوست دارم به عنوان یه کارشناس نظرتو در مورد وبلاگم بدونم با احترام عیسی یزدان کریمی I S A . X E E U S . C O M