بی محتوا

سلام

چشم در میان دارد اما گمان به فضا در غروب شرقی. تابش به چرمی میرسد و تو چه دانی از آتش ئرون مارپیچ غرب من به تنهایی با مار بین ...

/ 0 نظر / 67 بازدید