خداحافظي

يه مدت نيستم ... مي دونم جام خاليه...!ولي انشا ا... برمي گردم...توي اين مدت كه نيستم كمتر دروغ بگيد كمتر غيبت كنيد دنبال خدا باشيد نه شيطان ... بعد ماه رمضان هم مثل ماه رمضان سعي كنيد عزيز خدا باشيد

ديگه وقت خداحافظي است20.gifاينجور گريه نكنيد يه روز بر مي گردم17.gif

رسم دنياست ديگه چي كار مي شه كرد34.gif

32.gifديگه سخن را كم مي كنم

49.gifخداحافظ 49.gif 

/ 0 نظر / 4 بازدید