بیایید بخواهیم !

 

این گاوها آرزو دارن جلو بشینند...مگه نه؟

عکس های جالب و بامزه

الکترونیک را بنگر!

عکس های جالب و بامزه

نوکر ما چاکری داشت چاکرشم نوکری داشت!

عکس های جالب و بامزه

 

عکس های جالب و بامزه

می بینید همین آدم تو مدرسه از درس فراری بود!

عکس های جالب و بامزه

اینجا ایران نیستاااااا

عکس های جالب و بامزه

زنده باد وانت!

عکس های جالب و بامزه

حد اقل از داخل ماشین خنک تره!

عکس های جالب و بامزه

هیچ وقت کیستون را به پدر بزرگ ندین!

عکس های جالب و بامزه

به نظرتون این خواهرا دیشب شب قدر بیدار بودن؟!

عکس های جالب و بامزه

ما هم بریم بخوابیم

خدا کنه بخواهیم و کاری کنیم که جانم اون روزی که انسانی بخواهد!

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
Ice boy

فقط میتونم بگم که کرکو پرم ریخت !!!