آيا می دانيد

آیا میدانید  که:

 گاو نر کور رنگ است و فقط نسبت به حرکات شنلی که گاو باز در مقابل چشمانش تکان میدهد به خشم میاید و دیگر فرقی نمیکند که شنل به چه رنگی باشد
کانگروها قادر نیستند بسوی عقب راه بروند
یکی از سمی ترین حیوانات دنیا نوعی عروس دریائی است که سم آن در کمتر از دو دقیقه قربانی خود را میکشد
فیل از گوشهایش بعنوان تهویه هوا نیز استفاده میکند د فیل دمای بدنش را توسط گوشهایش متعادل نگه میدارد ، چون سطح بزرگی دارد که حیوان میتواند از طریق آن گرمای بدنش را کاهش دهد
مار میتواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند
گنجشکها روی زمین راه نمی روند بلكه می پرند
پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پگوئن ماده چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست دهد
نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز می کند و به شکار طعمه خود می پردازد
آیا میدانستید که هضم شیر بز بسیار ساده تر ازهضم شیرگاو است
/ 1 نظر / 10 بازدید
shideh

جل الخالق. چه باحال. راستی مرسی که يادم دادی عکس بذارم اين دفعه عکس می ذارم