10 هزار کارگر به قطع یارانه ها اعتراض کردند

آفتاب: بیش از 10 هزار کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان کشور، با امضای نامه ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند. - به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه ها با عنوان «قطع یارانه ها» نام برده اند و با توجه به وضعیت اقتصادی شان خواستار افزایش حداقل دستمزد ها براساس تورم موجود شدند. - در این طومار که به امضای بیش از 10 هزار کارگر شاغل در 5 استان کشور در کارخانه هایی از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و.. ...

/ 1 نظر / 32 بازدید

[گل]