میروم بار دیگر مستم کند

بی دل و بی پا بی دستم کند

 

میروم از خویشتن بیرون شوم

در پی لیلا رخی مجنون شوم

/ 1 نظر / 23 بازدید
پاییزفصل زیبا

باورم کنیم که بعضی از نگاه ها طعم گرسنگی ندارد..... فقط تشنه ی... قطره ای نــــــوازش.. مهربانی ها را پاس بداریم ... ...[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]به اشعارم دعوتید ...ممنون