زندگیمون مسخرست

خدایا

این همه خونه داری من بی خونه

این همه ادم داری من تنها

این همه کلمه داری من بی ترانه

یه ترانه هم برای ما بساز

این زندگی نابودی ما شده مرگ ما نه افسانه ما

/ 0 نظر / 25 بازدید