خبر دارم ...خبر دارم

ایرانی‌ها حدود 40 درصد كاربران اینترنتی خاورمیانه را تشكیل می‌دهند

بر اساس آمار منتشر شده استفاده از اینترنت در ایران نسبت به شش سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است و كاربران اینترنت ایران ‌٤/٣٩ درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند.


به گزارش سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این گزارش، ضریب نفوذ كاربران اینترنتی در ایران تا سال ‌٢٠٠٦ تنها ‌٨/١٠ درصد بوده كه در مقایسه با سایر كشورهای این منطقه بعد از كشورهایی چون‌ امارات، كویت، بحرین و حتی لبنان و در مقام دوازدهم جای دارد.

میزان رشد كاربران اینترنتی در خاورمیانه ‌٣/٤٧٩ درصد و با ضریب نفوذ اینترنتی ‌١٠ درصد اعلام شده و كه بعد از آسیا مقام پنجم دنیا را كسب كرده است، این در حالی است كه بر اساس این گزارش طی شش سال اخیر میزان رشد شش میلیارد كاربران اینترنتی در كل جهان، ‌٩/٢٠٠ درصد ذكر شده است.

 www.naznakon2007.persianblog.ir

با تشکر از میثم فاطمی

/ 0 نظر / 9 بازدید