خواندنی

چند مطلب توپ آوردم حالشو ببريد:::::::::::::::::::::::::::::::07.gif07.gif07.gif

ـميدونيد بزرگترين آرزوی خرس پاندا چيه؟؟؟؟33.gif06.gif

ـاينکه بتونه عکس رنگی بندازه04.gif.

                                                                             ***

پنج قانون خوشبختي را به خاطر بسپاريد قلبتان را از نفرت پاک کنيد ذهنتان را از نگراني ها دور کنيد ساده زندگي کنيد بيشتر بخشش کنيد کم تر توقع داشته باشيد و .... هيچ کس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند21.gif

                                                                 ***

يك ساعت يعني 60 دقيقه و يك دقيقه يعني 60 ثانيه اما هيچ كس به من نگفت 1 ثانيه بدون تو يعني 60 سال15.gif

                                                ***

سعي کن با ساطور صبر مشکلات را شقه شقه کنی05.gif

                                                ***

سعي کن وقتي به ستاره ها نگاه ميکني عظمت آسمان را فراموش نکنی21.gif

                                                 ***                                                            

دخترها مجوداتي عجيب هستند که در زمان خلقت کره زمين آفريده شدند و همان موقع باعث انقراض نسل داياناسور ها شدند وحالا هم گونه تغيير شکل يافته آن ها به نام دختران در سدد نابودي نسل پسران هستند !!!!! اين موجودات ناشناخته باعث نابودي حيات در کره زمين و منظومه شمسي ميشوند و پسران گرامي حواي خود را داشته باشند تا در دام اين موجودات عمر گرانمايه را تلف نکن09.gif

                                               ***

منتظر پيغام های قشنگتون ميمونم<<<<<07.gif23.gif

 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
PARIA

علی خيلی وب باحالی داری ای ول حسابی با وبت حال کردم