مثل خدا

در عشق مثل خورشيد باش...................

در مهربوني مثل باران باش..................

در صداقت مثل چشمه باش...................

و در بخشش مثل خدا باش....................

***

اولين باري كه عاشقت شدم يادته؟؟؟

من يه كرم سيب بودم و تو يك كرم ابريشم

من به تو قول دادم كه ديگه هيچ وقت سيب نخورم و تو هم قول دادي

دور خودت پيله نزني ولي نمي دونم چي شد كه من طاقت نياوردم و

فقط يه خورده سيب خوردمتو هم از قصه دور خودت پيله بستي و..

حالا دومين بار كه عاشقت شدم ولي حالا من هنوز يه كرم سيبم

ولي تو پروانه خوشگلي شدي تو پر زدي و رفتي و من موندم

 و سيب هايي كه جايي براي خورده شدنشون نمونده

***

عشق کلبه اي است در پناه چنار کهنسال که بامدادي زيبا وشامگاهي غم انگيز دارد

***

نمي دونم جرا انقدر با اينجور مطالب حال مي كنم شايد شور جووني هستش

و مثل بقيه مساله هاي ديگر جوونها بايد بي خيالش بشيم اگه

مطلب قشنگي داريد به من بگيد تا اينجا نمايشش بدم

تا همه ازش لذت ببرند اگه خواستيد با اسم

خودتون مطالبتون را نمايش مي دم

/ 1 نظر / 10 بازدید
آي وأ

آي ول بابا تو ديگه كي هستي