# عارفانه

حر

به بزرگی حر به ادب حر به عشق حر اگر بارها گناه کنم باز بر می گردم به یاد حر بن ریاحی  
/ 4 نظر / 11 بازدید