منم آمده ام ای ای من آمده ام عشق فريادددددد کند

07.gifسلام غم هام ناک اوت شدند04.gif

من امدم با يه دنيا شادی04.gif

سعی می کنم عشقولانه ها را بزارم10.gif

بابا زندگيمون شده انتخابات از دست اين انتخابات اينجوری شدم26.gifولی بدم نیست همين طبقه زيری شرکت ما اومده کلی کارگر گرفته دارند برای يه بابايی تبليغ می کنند خوب اين وسط کلی از پول اين پول دارها مياد توی جيب اين بدبختها22.gifولی اين تلويزيون دست بردار نيست

فکر کنم با خودش می گه هر چی بيشتر تبليغ کنم مردم بيشتر خ....ر می شند(بنانسبت شما ها)

اصلا بی خيال بابام می گه پسر نه من نون سياست و دين خوردم نه پدرم نه هيچ کدام از اجدادت پس تو هم ساکت شو و از اين حرف ها نزن

منم می گم چشم01.gif

دستام پر از زخم شده15.gifمامانم می گه اينها چوب خوری مرد شدن هست20.gifمرد شدن چقدر سخته....

ولی راست می گه نشونه مردی اينه که زن داشته باشی07.gifزنم پول می خوات25.gif

يکی از فاميلامون می گفت اين روزها زن خيلی گرون شده04.gifولی دوست دختر همين طور توی خيابون ريخته 26.gif

نمی دانم چرا هميشه از دوست دختر بدم مياد

حتی يه بار هم تجربه نکردم04.gif

آخه من ازدواج را نه عشق می دانم نه چيزه ديگه من ازدواج را يک پيمان دو طرفه می دانم......يه تعهد.........ولی خوب اون دختری که توی ذهنم هست فکر کنم بايد اون دنيا پيداش کنم...چون طی پيغام های رسيده نسلشون منقرض شده18.gif17.gif

مگه من چطور دختری می خواهم..........خوب ياری می خوام که يار باشه ...عاشقه روزگار باشه...نه عاشقای امروزی ليلی روزگار باشه قدر دلم را بدونهههههههههههههههه..هميشه با من بموووووووووووووووووونه13.gif

زيبا نبود .......نبود.......ولی با حجاب باشه!.......آشپزی بلد نبود.......نبود.......ولی از خانواده بتونه محافظت کنه........همه کار های خونه را نکرد .......نکرد....... ولی آبرو دار باشه..........و...

به قول مريم حيدر زاده اگه بخوام بگم ميشه ۱۰۰ تا کتاب

بگذريم

ووووووووای ساعت را نگاه کلی از کار هام مونده می بينمتون10.gif

  

/ 5 نظر / 6 بازدید
حديث

سلام داداشی تو بگو زن ميخواهم خودم برات آستين بالا میزنم همین جوری که برای شاهین(داداشم)یه گودزیلا گرفتم .برات یه زن میگیرم که یه زن که هم حجاب داشته باشه هم آشپزی بلد باشه هم لیاقت تورو داشته باشه تازه آپ کردم بیا یه سر بزن

shideh

سلام خوبی؟ اول يه نصيحت جون هر کی دوس داری از اين کارا به حديث نگو که از زندگی پشيمونت می کنه بعد هم مطمئن باش که دختر مورد علاقه تو تو همين دنيا پيدا می کنیدر ضمن زن که هيچی بنزين هم گرون شده در مورد آپ کردن هم بايد يه چيزی واسهگفتن داشتعه باشم يا نه؟جحديث همه موضوع ها رو می نويسهدر آخر هم خوشحالم که شاد می بينمت داداشی گلم

عاشق دل تنها

آموختيم كه عشق قلب را آرام مي شكند ولي ارزشش رادارد . آرزو سرابی است که اگر ناپدید شود ، همه از تشنگی تلف خواهند شد...

حديث

سلام داداشی من بچه مايه دار نيستم مامانم مربی سوارکاری است من که ميرم کلاس پول نميدم بعدم من اگه وقت کنم ماهی يه بار ميرم سوار ميشم يه سرم به نيشام اسبم میزنم بعدم دوست داشتی بیا سوار شو یک ترم مهمون من. بعدم کلاس های عمومی ۱۲۰هزار تومن است. خیلی هم گرون نیست .